Rijbewijs rijlessen op z'n best in Amsterdam
Auto en Motor proefles Amsterdam

Privacy Statement

1. Beheer

De website rijschooltuncayamsterdam.nl staat onder beheer van Rijschool Tuncay Amsterdam. De contactgegevens zijn te vinden op rijschooltuncayamsterdam.nl/contact/. rijschooltuncayamsterdam.nl is een handelsnaam van Rijschool Tuncay Amsterdam.

2. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan rijschooltuncayamsterdam.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

rijschooltuncayamsterdam.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

rijschooltuncayamsterdam.nl kan de gegevens die door de bezoeker c.q. klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: Het versturen van e-mails, zoals:

  • Een e-mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Een e-mail waarin je geplande rijles(sen) vermeld staan.
  • Een bevestigings e-mail, bijvoorbeeld van je proefles aanvraag of van een inschrijving voor een cursus.
  • Een e-mail waarin je lesovereenkomst, onze Algemene Voorwaarden en/of je factuur in staan.

Wij gebruiken je gegevens ook om je examens te kunnen aanvragen bij het CBR. Dit aanvragen gebeurt echter na jouw toestemming. Lees meer hierover op onze pagina Rijschool Amsterdam onder het kopje Rijschool Machtigen.

Wij bewaren je gegevens gedurende de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. Na deze periode worden je gegevens definitief vernietigd.

Gegevens die door de bezoeker c.q. klant aan rijschooltuncayamsterdam.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Cookies

rijschooltuncayamsterdam.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan rijschooltuncayamsterdam.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Statement terecht bij rijschooltuncayamsterdam.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Statement.

5. Disclaimer

rijschooltuncayamsterdam.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.